top of page
businessman-holding-virtual-cloud-computing-transfer-data-information-upload-download-appl

הקמת אתרי DR.

יונילינק מציעה שירותי מחשוב שיסייעו לעסקים להתאושש מאסונות ולשמור על הפעילות שלהם במקרי חירום. כדי לשקם את המערכת לאחר אסון או תקלה.

 • תכנון וביצוע הקמה של אתר גיבוי מרוחק

 • תכנון פעולות התאוששות מאסון

 • שחזור בסיס נתונים

 • שחזור מכונות וירטואליות

 • פתרונות תקשורת עם יתירות רב שכבתית

 • יתירות חומרה

 • עבודה מרחוק

השלבים

1. זיהוי התקלה:

 • זיהוי מהיר של התקלה והשלכותיה.

 • דיונים בביקורת הסיכונים והנכסים של הארגון.
   

​2. העברת הסביבה המבצעית:

 • העברת האתר לסביבה מחולקת ומאובטחת בצורה מהירה.

 • עדכון רציף מול חוות השרתים על מנת לשמור על המידע בצורה מעודכנת.


​3. שחזור נתונים:

 • גיבוי נתונים והשחזור המהיר שלהם.

 • אפשרות לתיקון ושחזור נתונים במהירות וביעילות.


4. תמיכה מהירה:

 • מענה מהיר ותמיכה בתהליכי תיקונים או שחזור.

 • שירותי תיקון או שחזור שלא מפריעים לשגרת העבודה של העסק.


5. הקפאת הפעילות:

 • אפשרות להקפיא את הפעילות העיקרית של העסק באופן חלקי ולהמשיך לתת שירות ללקוחות ועובדים.

bottom of page